OFERTA_PROJEKTY_ARCHITEKTURA.html
OFERTA_PROJEKTY_WNETRZ.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTA
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
Opracowywanie danych wyjściowych poprzedzających proces inwestycji
Obsługa formalno - prawna inwestycji.
Pomoc w pozyskaniu wszelkich opinii, ekspertyz, uzgodnień i decyzji administracyjnych.
Projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze we wszystkich branżach.
Projekty przebudowy, rozbudowy, zmian sposobu użytkowania obiektów istniejących.OFERTA_PROJEKTY_ARCHITEKTURA.html
Kształtowanie przestrzeni architektoniczno - urbanistycznych.
Projekty wnętrz.OFERTA_PROJEKTY_WNETRZ.html
Doradztwo i uczestnictwo na każdym etapie realizacji inwestycji.
Uprawnienia do projektowania w nieograniczonym zakresie zarówno w Polsce jak i Hiszpanii.
Wiedzę i doświadczenie z zakresu projektów wykonywanych dla administracji publicznej zarówno w Polsce jak i w Hiszpanii, która pomaga nam we własnych realizacjach jak również w doradztwie firmą zewnętrznym planującym realizacje projektów i inwestycji w obu krajach.
Inwentaryzacje architektoniczne.
KRarchitectspowitalna.html
OFERTA_PROJEKTY_ARCHITEKTURA.html
OFERTA_PROJEKTY_WNETRZ.html