OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
PROJEKTY ARCHITEKTONICZNE
PROJEKT KONCEPCYJNY 
Projekt ukazujący koncepcje projektowa, z wstępnymi wytycznymi dotyczącymi konstrukcji, bez szczegółowych projektów branżowychOFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
Projekt architektoniczny sklada sie z kilku etapów i może być zrealizowany w różnym stopniu szczegółowości w zaleznosci od potrzeb klienta i skali obiektu. Po wstępnym spotkaniu w naszym biurze wspólnie ustalamy który z pakietów bedzie najbardziej odpowiedni i pozwoli ziscic zamierzenia inwestora.
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
PROJEKT BUDOWLANY
Projekt w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę zawierający szczegółowy projekt architektury, konstrukcji oraz branży instalacyjnychOFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zawierający detale wykonawcze, szczegóły wykonania poszczególnych prac i elementów budowlanych wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi urządzeń w obiekcieOFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
OFERTA_NADZOR.html
NADZÓR AUTORSKI
Odbywa się podczas trwania prac budowlanych. Podczas wizyt na budowie sprawdzana jest zgodność wykonywanych prac z projektem.OFERTA_NADZOR.html
OFERTA_NADZOR.html
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
KRarchitectspowitalna.html