PROJEKT BUDOWLANY
Projekt w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę zawierający szczegółowy projekt architektury, konstrukcji oraz branży instalacyjnych
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
Po akceptacji projektu koncepcyjnego rozpoczynamy prace nad szczegółowym projektem budowanym. Składa się on na:

•	Projekt architektoniczno – budowlany,
•	Projekt konstrukcyjny,
•	Projekt zagospodarowania terenu wraz projektami przyłączy,
•	Projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. wentylacja),
•	Projekt instalacji elektrycznych,
•	Projekt BIOZ- niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
PROJEKT KONCEPCYJNY 
OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
PROJEKT WYKONAWCZY
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
OFERTA_NADZOR.html
NADZÓR AUTORSKI
OFERTA_NADZOR.html
KRarchitectspowitalna.html