STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
PROJEKT KONCEPCYJNY 
Projekt ukazujący koncepcje projektową, z wstępnymi wytycznymi dotyczącymi konstrukcji, bez szczegółowych projektów branżowych
•	Na podstawie wytycznych, które wspólnie z Inwestorem ustaliśmy w etapie I przygotowujemy 2 wersje projektu koncepcyjnego,
•	Projekt koncepcyjny zawiera rzuty najważniejszych pięter budynku, schematyczny przekrój oraz bryle w 3d z przykładowo dobranymi materiałami dla każdej z wersji,
•	Spotkanie z Inwestorem rozstrzyga która z wersji odpowiada jego oczekiwaniom, oraz wprowadzane są w niej poprawki,
•	Prezentowane przykłady rozpoczynają dyskusje o konkretnych rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych, które rozwiązanie zostaną w projekcie budowlanym,
•	Po wiążących ustaleniach przygotowujemy ostateczny projekt koncepcyjny zawierający: rzuty wszystkich pięter, przekrój, wizualizacje 3d bryły zewnętrznej oraz wnętrza budynku. Akceptacja projektu koncepcyjnego staje się podstawą do opracowania projektu budowlanego.
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
PROJEKT BUDOWLANY
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
PROJEKT WYKONAWCZY
OFERTA_PROJEKT_WYKONAWCZY.html
OFERTA_NADZOR.html
NADZÓR AUTORSKI
OFERTA_NADZOR.html
KRarchitectspowitalna.html