PROJEKT WYKONAWCZY
Projekt zawierający detale wykonawcze, szczegóły wykonania poszczególnych prac i elementów budowlanych wraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi urządzeń w obiekcie
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
Po akceptacji projektu koncepcyjnego rozpoczynamy prace nad szczegółowym projektem budowanym. Składa się on na:

•	Projekt architektoniczno – budowlany,
•	Projekt konstrukcyjny,
•	Projekt zagospodarowania terenu wraz projektami przyłączy,
•	Projekt instalacji sanitarnych (wod-kan, c.o. wentylacja),
•	Projekt instalacji elektrycznych,
•	Projekt BIOZ- niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
PROJEKT KONCEPCYJNY 
OFERTA_PROJEKT_KONCEPCYJNY.html
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
PROJEKT BUDOWLANY
OFERTA_PROJEKT_BUDOWALNY.html
OFERTA_NADZOR.html
NADZÓR AUTORSKI
OFERTA_NADZOR.html
KRarchitectspowitalna.html