PLAZA DE EL ROQUE/ PLAC W EL ROQUE
LOKALIZACJA:     EL ROQUE, TENERYFA
POWIERZCHNIA:  333 m2
KOSZT:           150.000 euro
Dostępność i różnica wysokości to najważniejsze z wyznaczników które stały się podstawą dla formy projektu. Wyzwanie polegało na kontroli wyjść z placu poprzez utworzenie bariery pomiędzy nim a ruchliwą drogą nie tracąc jednocześnie uczucia ciągłości i płynności przejścia pomiędzy placem a resztą przestrzeni publicznych. Prostota materiałów i kolorów bez straty dla bliskości przestrzeni to próba jaka podjęliśmy w projekcie placu o powierzchni 333,0 m2. Wykorzystaliśmy różnice poziomów osiągającą 2,5 m pomiędzy przeciwległymi końcami placu aby połączyć dwie jego części tworząc wielofunkcyjne platformy, będące miejscem spotkań, z którego można pilnować bawiących się dzieci, ale równocześnie widownią dla organizacji rożnych wydarzeń na placu.
Decyzja o wprowadzeniu na plac przestrzeni zielonych ograniczo-nych betonowymi murkami na podobieństwo donicy, narodziła się pod wpływem charakterystycznej scenki rodzajowej która widywaliśmy w tym miejscu, w której mieszkańcy okolicy w improwizowanych donicach sadzili gatunki lokalnych roślin. Obraz ten w jakiś sposób chcieliśmy utrzymać dlatego też w projekcie użyto gatunków roślin o dużej wytrzymałości i małych wymaganiach, aby zapewnić ich łatwe utrzymanie. Ponadto wprowadziliśmy typowy dla krajobrazu Kanarów gatunek drzew flambojanów o charakterystycznym intensywnie czerwonym kolorze w sezonie kwitnienia dla zapewnienia cienia na placu. Betonowy pierścień przestrzeni zielonych niestrudzenie szuka możliwości przekształcenia się w ławki betonowe, odpowiadając zapotrzebowaniu w szczególności osób starszych, które godzinami obserwują rożne sceny z życia wioski. W ten sposób staramy się, aby przy ograniczonym budżecie jakim dysponuje Gmina plac przekształcił się w miejsce współżycia społeczności tego miejsca.
PLAZA_DEL_ROQUE_2.html
PLAZA_DEL_ROQUE.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJE
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
KRarchitectspowitalna.html