RENOWACJA KAPLICY
LOKALIZACJA:     SAN MIGUEL DE ABONA, TENERYFA
POWIERZCHNIA:  333 m2
KOSZT:           150.000 euro
Projekt polegał na renowacji oraz adaptacji istniejącego budynku, którego funkcja na przestrzeni czasu zmieniała się. Początkowo była to szkoła, miejsce w którym człowiek rozpoczyna swoje życie i wchodzi w pierwsze relacje społeczne. Teraz ma się przekształcić w miejsce gdzie zegnamy tych którzy odchodzą.

Prosta bryła istniejącego budynku, przekształcona w kaplicę pogrzebową. Przestrzeń, w której zarówno forma zewnę-trzna jak i wnętrze odpowiadają na potrzeby nadanej mu funkcji, gdzie nic nie powinno zakłócać duchowego rytuału który odbywa się w każdym z nas. Poszczególne części budynku wynikają z etapów tradycyjnej ceremonii:

Plac zewnętrzny gdzie dominują kolory szarości i bieli pozwalając odpocząć, spotkać się z bliskimi, podzielić się żałobą i kontemplować oczekując.

Cześć wejściową gdzie duchowa relacja ze światem nietykalnym materializuje się dzięki wprowadzeniu światła pionowego sączącego się poprzez świetliki w części wejściowej.
W sali kaplicy występują przede wszystkim dwa materiały: czarny bazalt oraz drewno o kolorze morwy afrykańskiej. Podczas gdy pierwszy z nich pokrywa podłogę, drugi tworzy wewnętrzną skórę wykonaną z poziomych elementów drewnianych, stanowiąc ścianę tylną, sufit z poziomymi liniami świetlnymi, oraz ścianę frontową. Tutaj przekształca się płynnie w świetlik, poprzez który gładko sączy się światło opadając krzyż aby oświetlić trumnę. W ten sposób przestrzeń staje się bliska skupieniu, modlitwie, ciszy, transcendencji i pożegnaniu.

Wprowadzenie zmian w budynku pozwoliło uzdrowić rozwiązania detali konstrukcyjnych, oraz przeprojektować niektóre elementów umożliwiając lepsze dopasowanie wnętrza obiektu do jego funkcji. Ponadto umożliwiło dostosowanie projektu budynku do nowoczesnej estetyki bez zatracenia jego pierwotnych walorów oraz uwypuklenie tych, które zatraciły swój wyraz z upływem czasu. Ulepszono również dostępność, tworząc plac przed wejściowy który pozwala zagubić percepcje znacznej różnicy poziomów terenu. W połowie drogi zaprojektowano przekrytą przestrzeń oraz miejsce do siedzenia, które staje się częścią naturalnej topografii terenu.
RENOWACJA_KAPLICY_6.html
RENOWACJA_KAPLICY_5.html
RENOWACJA_KAPLICY_3.html
RENOWACJA_KAPLICY_2.html
RENOWACJA_KAPLICY.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJE
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
STUDIOSTUDIO.html
OFERTAOFERTA.html
ETAPY WSPÓŁPRACYETAPY.html
REALIZACJEREALIZACJE.html
KONTAKTKONTAKT.html
PUBLIKACJEPUBLIKACJE.html
BLOGBLOG.html
KRarchitectspowitalna.html